hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću je sudjelovala na regionalnom predstavljanju Smjernica Generalnog Sekretara UN o reparacijama žrtava sekusalnog nasilja u oružanim sukobima održanoj na Jahorini, 9-10. lipnja 2016. Radionica je povezala predstavnike državnih i nevladinih organizacija (SEE) aktivnih na polju zaštite žrtava rata, osobito žrtava seksualnog nasilja.

Smjernice navode niz ključnih načela za osiguravanje efektivnih naknada, uključujući potrebu za sveobuhvatnim programima reparacija, te zagovaranje efektivnog uključivanja preživjelih, prepoznajući potrebne procedure kako bi se obuhvatili različiti nivoi pristupa i mogućnosti za žene, muškarce, djevojčice i dječake. U konačnici, ovaj dokument se zalaže za transformativne programe reparacija, kako u pristupu, tako i u provedbi i utjecaju, tražeći načine da potisne postojeće nejednakosti i rodne hijerarhije.

Kao pozitivan primjer pristupa žrtvama i ostvarenju vidova reparacije predstavljen je i Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu. Zakonom se uređuje jednokratna naknada kao i mjesečna naknada za žrtve seksualnog nasilja tijekom Domovinskog rata. Također, osobe mogu ostvariti različita prava koja se tiču psihosocijalne pomoći; pravne pomoći; zdravstvene pomoći; medicinske rehabilitacije; liječničkih sistematskih pregleda; obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja;  smještaja u ustanovu za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama.Od početka primjene Zakona zaključno s 31. prosincem 2015. Ministarstvo branitelja zaprimilo je 110 zahtjeva žrtava od kojih je u 25 predmeta pozitivno utvrđen status žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, dok je u jednom predmetu doneseno odbijajuće rješenje zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta. Ostali zahtjevi su u postupku rješavanja.

U prilogu je program radionice za Jugoistočnu Europu kao i Smejrnice Genralnog skeretra UN-a za reparacije seksulanog nasilja povezanog sa sukobima.