hr

Jesi li mlada osoba s 14 do 18 godina?

Jesi li zainteresiran za suvremenu povijest?

Želiš li saznati više o mitovima I iskrivljavanju povijesnih činjenica? Naučiti kako oni utječu na naša društva i naš način razmišljanja o “drugima”? Želiš li saznati imaju li različita europska društva iste ili slične mitove?

Ako ste na neki od ovih pitanja odgovorio pozitivno, onda si prava osoba za ovu razmjenu!

O čemu se radi u ovoj razmjeni: Tijekom razmjene fokusirat ćemo se na povijesne mitove, dotaknuti se tema antisemitizma i negiranja Holokausta, mržnje prema Romima i diskriminacije, protumuslimanske propagande i ksenofobije. Program uključuje i suvremene mitove, koji se tiču propagande protiv migranata i izbjeglica, i dikusiju kako različita europska društva koriste slične obrasce da stvaraju nove „neprijatelje“ i „druge“. Tijekom razmjene ćemo mapirati mitove i iskrivljavanja povijesnih činjenica među mladima i pokušati ih dekonstruirati, koristeći metode povijesno-građanskog obrazovanja.
Tijekom zadnja dva dana razmjene, izrađivat ćete svoje priče i prezentacije o odabranom nacionalnom mitu. Nakon završetka razmjene, ti materijali će biti prilagođeni i iskorišteni za kreiranje obrazovnih video-materijala kojima ćemo dekonstruirati povijesne mitove. Zato nemoj propustiti priliku da doprineseš promjenama!
Zajedno s vršnjacima iz Grčke, Rumunjske, Srbije i Španolske ćete učiti, razgovarati o raznim temama te ćete imati priliku upoznati se.

Tko se može prijaviti: svi hrvatski državljani i strani državljani s prebivalištem u Hrvatskoj, stari od 14 do 18 godina

Kada i gdje će se aktivnost odvijati: od 12. do 16. 04. 2021., online, na engleskom jeziku

Kako se prijaviti: za prijavu pošaljite mail na diana.todorova@documenta.hr do 05.04.2021. i popunite kratki prijavni obrazac.

Informaciju o tome jeste li izabrani dobit ćete do 07.04.2021. e-mailom, zajedno s materijalima za priremu i dodatnim informacijama.


Projekt je kofinanciran iz programa Erasmus+ Europske Unije.