hr | en

Smatramo bitnim upozoriti kako brojni članovi obitelji žrtava ratnih zločina nisu dobili ni moralnu (počinitelji nisu kazneno odgovarali) niti materijalnu zadovoljštinu (većina je izgubila parnice za naknadu štete protiv Republike Hrvatske).

Republika Hrvatska je putem triju zakona pokušala riješiti pitanje odgovornosti za štetu nastalu tijekom Domovinskoga rata,2 no u tom pokušaju nije uspjela jer su brojni članovi obitelji žrtava izgubili parnice za naknadu štete te su dužni plaćati visoke troškove parničnog postupka. Neki od analiziranih sudskih predmeta još nisu pravomoćno okončani.

U praksi stvorenoj primjenom zakona3 koji je donio Hrvatski sabor u srpnju 2003. godine žrtve i njihove obitelji vrlo teško i sporo dolaze do pravde. U nastavku teksta iznijet ćemo podrobnu analizu donesenih zakona.