hr

Raspored obuhvaća zakazane rasprave na četiri nadležna suda (županijski sudovi u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu).