hr

Raspored obuhvaća zakazane rasprave na četiri nadležna suda (županijski sudovi u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu).

 


Projekt ”Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.