hr

Raspored rasprava u kaznenim predmetima ratnih zločina možete pogledati u prilogu.

 


 

rojekt ,,Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” je podržan sa € 150.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova