hr

Raspored suđenja za ratne zločine obuhvaća zakazana ročišta na četiri nadležna suda u Republici Hrvatskoj (županijski sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku) kao i ročišta (statusne konferencije) na Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za kaznene sudove koji ima mandat za obavljanje više ključnih funkcija Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu (MKSR).