hr

Raspored suđenja za ratne zločine obuhvaća zakazana ročišta na četiri nadležna suda u Republici Hrvatskoj (županijski sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku), sjednice optužnih vijeća kao i raspored ročišta/statusnih konferencija na Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za kaznene sudove (MRMKS).