hr

Raspored obuhvaća zakazane rasprave na četiri nadležna suda (županijski sudovi u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu) kao i raspored održavanja ročišta/statusnih konferencija na UN Rezidualnom mehanizmu za međunarodne kaznene sudove  (statusna konferenciju u predžalbenom predmetu protiv optuženih Jovice Stanišića i Franka Simatovića).