hr

Raspored obuhvaća zakazane rasprave na četiri nadležna suda (županijski sudovi u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu) kao i zakazanu  raspravu žalbenog vijeća UN Međunarodnog rezudualnog mehanizma za kaznene sudove u predmetu Stanišić i Simatović.

 


Projekt ”Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.