hr

Raspored obuhvaća zakazane rasprave na četiri nadležna suda (županijski sudovi u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu) kao i zakazanu  raspravu žalbenog vijeća UN Međunarodnog rezudualnog mehanizma za kaznene sudove u predmetu Stanišić i Simatović.