hr

Raspored obuhvaća zakazane rasprave na četiri nadležna suda u Republici Hrvatskoj (županijski sudovi u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu).

 


 

Projekt ,,Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” je podržan sa € 150.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova