hr | en

U sklopu projekta „Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela” financiranog od strane Europske komisije i sufinanciranog sredstvima Ureda za udruge Vlade RH, u Zagrebu je u prostorijama Ministarstva pravosuđa, 3. i. 4. srpnja održan trening za profesionalce. Na spomenutom treningu predavači su bili: Natalija Slavica (Županijsko državno odvjetništvo Zagreb), Lana Petö Kujundžić (Županijski sud u Zagrebu), Nives Jozić (Documenta- centar za sučavanje sa prošlošću), Ana Šeničnjak (Nacionalni pozivni centar, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima), Monika Čavlović (Savjetnica za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Ured Pučke pravobraniteljice RH) i Nikica Hamer Vidmar (Ministarstvo pravosuđa, Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima.

Sudionici Treninga bili su zaposlenici Županijskog i Općinskog državnog odvjetništva, Županijskog i Općinskog suda, Prekršajnog suda, Centra za socijalnu skrb, MUP-a, Ureda pučke pravobraniteljice, kao i udruga koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama. Prisutni su se upoznali s novostima koje donosi Prijedlog o izmjeni Zakona o kaznenom postupku te Direktivom 2012/29/EU. Također, raspravljalo se i o sudskoj praksi te predrasudama, stereotipima, diskriminaciji te posljedicama kaznenih djela na žrtve/oštećenike/svjedoke te članove njihovih obitelji. Izneseni su brojni primjeri iz prakse te problemi s kojima se akteri susreću u svome radu, kao i načini pristupa i rješavanja istih.

Ovim putem se zahvaljujemo svim sudionicima na prisustvovanju i aktivnom sudjelovanju, našim predavačima, kao i Pravosudnoj akademiji i Uredu pučke pravobraniteljice RH na sudjelovanju u organizaciji Treninga.

Program je podržan od strane Veleposlanstva Sjedinjenih američkih država u Hrvatskoj.