hr | en

U sklopu projekta “Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtvama kaznenih djela” koji Udruga provodi s drugim OCD-ima: Documentom, Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava te Bijelim krugom Split, financiranog od strane Europske komisije i sufinanciranog sredstvima Ureda za Udruge Vlade RH, 10. i 11. srpnja, u suradnji s Pravosudnom akademijom  te Uredom Pučke pravobraniteljice RH provedena je radionica u Vukovaru. U Vukovaru smo prostor osigurali zahvaljujući ustupku Muzeja Eltz/Vukovar na čemu im srdačno zahvaljujemo!

Na radionici u Vukovaru predavači su bili: Ana Šeničnjak (Udruga za podršku), Monika Čavlović (Ured pučke pravobraniteljice RH), Nikica Hamer Vidmar (Ministarstvo pravosuđa, Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima), Nives Jozić (Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću), Suzana Čučković (Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru) te Goran Miličević (Županijski sud u Vukovaru). Na radionici su sudjelovali predstavnici prekršajnih, općinskih I županijskih sudova, policijski službenici, predstavnici općinskog I županijskog državnog odvjetništva, predstavnice Odjela za podršku žrtvama i svjedocima te predstavnik Područnog ureda Pučke pravobraniteljice RH u Osijeku.

Prisutni su imali priliku upoznati se s novinama koje donosi Prijedlog o izmjeni Zakona o kaznenom postupku, Direktivom 2012/29/EU, sudskom praksom te čuti više o predrasudama, stereotipima, diskriminaciji te posljedicama kaznenih djela na žrtve/oštećenike/svjedoke te članove njihovih obitelji.

Ovim putem se zahvaljujemo svim sudionicima na prisustvovanju i aktivnom sudjelovanju, našim predavačima, kao i Pravosudnoj akademiji i Uredu pučke pravobraniteljice RH na sudjelovanju u organizaciji Treninga.