hr | en

U sklopu cjelodnevne tribine „Rad s mladima u lokalnim zajednicama“ održanom u ponedjeljak, 30. rujna u dvorani hotela Academia u Zagrebu, predstavljen je projekt „Jačanje uloge rada s mladima u suprotstavljanju dinamikama gradova koji se smanjuju“, koji koordinira Documenta– Centar za suočavanje s prošlošću. 

Cilj projekta je kroz strateško partnerstvo Documentes organizacijama iz Hrvatske, Njemačke, Portugala i Španjolske istražiti i predstaviti primjere dobre prakse rada s mladima u tzv. gradovima koji se smanjuju odnosno mežuraju.Gradovi koji se smanjuju odnosno mežuraju (Shrinking cities)su naseljena mjesta s najmanje 10.000 stanovnika, koji se unazad najmanje tri godine suočavaju sa smanjenjem populacije i koji, posljedično, prolaze kroz društveno-strukturne transformacije poput demografskih promjena, deindustrijalizacije i sličnog. Poseban problem predstavlja odseljavanje mladog stanovništva koje ne vidi perspektivu za vlastiti ostanak u gradovima i regijama koje se mežuraju. 

Osnovna ideja iza projekta je da unaprjeđenje rada s mladima može utjecati na njihovu percepciju kvalitete života u vlastitoj sredini, a samim time i na odluku o ostanku ili kasnijem povratku u sredinu u kojoj su odrasli. Stoga je cilj projekta afirmirati i popularizirati dobre prakse rada s mladima te potaknuti različite društvene aktere na akciju s ciljem jačanja uloge rada s mladima u suprotstavljanju dinamikama gradova koji se smanjuju. U prvoj fazi provedbe projekta obavljeno je terensko istraživanje u izabranim gradovima pogođenim depopulacijskim procesima u četiri navedene države. Rezultati istraživanja i primjeri dobre prakse bit će analizirani i opisani u priručniku koji će javnosti biti predstavljen tijekom završne konferencije u Zagrebu u travnju 2020. godine. 

Projekt „Jačanje uloge rada s mladima u suprotstavljanju dinamikama gradova koji se smanjuju“ provodi se uz financijsku podršku Europske unije kroz program Erasmus+.