hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i Europski dom Vukovar organiziraju sastanke s pružateljima psihosocijalnih usluga na temu psihosocijalne potpore civilnim žrtvama rata koja je dio širih napora zagovaranja prava na obeštećenje i reparaciju civilnih žrtava rata uz odgovarajuću rehabilitaciju i uključivanje u društvo.

Na sastanke pozivamo pružatelje psihosocijalnih usluga iz cijele Hrvatske, a sastanci će se održati u Vukovaru 17. listopada 2013., u Eko-etno centru Adica za pružatelje
usluga iz istočnog slavonskog područja (prijave traju do 12. listopada
na  europski.dom.vukovar@gmail.com), u Sisku 31. listopada 2013., u
Hotelu Panonija za pružatelje usluga iz zapadnog slavonskog područja i
središnje Hrvatske (prijave traju do 25. listopada na zrinka.kolaric@documenta.hr).

U studenome, sastanci će se
održati u Gospiću i Zadru za pružatelje psihosocijalnih i drugih
rehailitacijskih tretmana iz Istre, Gorskog kotara, Like i Dalmacije.
Više informacija slijedi početkom studenoga.

Gore navedenim aktivnostima želja nam je istražiti mogućnosti zajedničke suradnje uz pomoć koje bismo mogli identificirati, povezati i graditi kvalitetne pristupe ostvarenju potreba civilnih žrtava rata. Također, željeli bismo stvoriti uvjete za trajnu institucionalnu i vaninstitucionalnu podršku žrtvama, posebice žrtvama torture i različitih oblika zlostavljanja.

Za više informacija, molimo Vas da se obratite koordinatorici projekta na emina.buzinkic@documenta.hr.

Documenta – Centra za suočavanje s prošlošću