hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i Europski dom Vukovar organiziraju sastanke s pružateljima psihosocijalnih usluga na temu psihosocijalne potpore žrtvama rata koja je dio širih napora zagovaranja prava na obeštećenje i reparaciju civilnim stradalnicima uz odgovarajuću rehabilitaciju i uključivanje u društvo.

Održali smo sastanak u Vukovaru, 17. listopada 2013., a najavljujemo skorašnji u Sisku 31. listopada 2013., u Hotelu Panonija za pružatelje usluga iz zapadnog slavonskog područja i središnje Hrvatske. Programa rada, s više detalja, se nalazi u prilogu.

Na sisačkom sastanku, u ovaj četvrtak, 31. listopada govorit će Milana Kreća, Projekt građanskih prava Sisak, Hrvoje Vitturi, Udruga Žene u Domovinskom ratu – uz potporu UNDP-a u HR, Mladen Lončar, Ministarstvo branitelja, a sve uz moderaciju i uvodno izlaganje Emine Bužinkić, Documenta – Centra za suočavanje s prošlošću, na temu analize potreba civilnih žrtava rata i načinima podrške istima.

U studenome slijede sastanci u Gospiću i Zadru za pružatelje psihosocijalnih i drugih rehailitacijskih tretmana iz Istre, Gorskog kotara, Like i Dalmacije, o čemu više informacija uskoro.

Gore navedenim aktivnostima želja nam je istražiti mogućnosti zajedničke suradnje uz pomoć koje bismo mogli identificirati, povezati i graditi kvalitetne pristupe ostvarenju potreba civilnih žrtava rata. Također, željeli bismo stvoriti uvjete za trajnu institucionalnu i vaninstitucionalnu podršku žrtvama, posebice žrtvama torture i različitih oblika zlostavljanja.

Documenta – Centra za suočavanje s prošlošću