hr

Pozivamo Vas na prvu u nizu umjetničkih intervencija u povodu 80. godišnjice slavne 1943. godine koju su na našim prostorima obilježila bitke na Neretvi i Sutjesci, likvidacije civila i pad fašističke Italije, a u političkom smislu zasjedanja ZAVNOH-a i AVNOJ-a, uz postupno međunarodno priznanje Narodnooslobodilačke borbe od strane Antifašističke koalicije. Umjetnici i umjetnice pokrenuli su inicijativu “Godina preokreta – 1943.” u kojoj planiraju niz intervencija posvećenih nesebičnoj borbi partizana i partizanki, koje će organizirati u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Operacija Weiß I. počela je u zoru 20. siječnja 1943. napadom njemačkih snaga na partizanske jedinice raspoređene na fronti Karlovac-Glina-Hrvatska Kostajnica-Bosanski Novi-Sanski Most. Pozivamo vas da se pridružite umjetničkoj intervenciji u Karlovcu pod naslovom “Godina preokreta – 1943.” koja će biti izvedena u Karlovcu u petak 20. siječnja 2023. u 14:00, kod nekadašnjeg centralnog partizanskog spomenika, u perivoju uz šetalište dr. Franje Tuđmana.

U umjetničkoj intervenciji sudjelovati će glumac Vili Matula i muzičari Damir Prica Kafka, Igor Pavlica, Neven Jurić, Sven Buić i Ivan Marincel. Plesnu improvizaciju priprema Nikolina Komljenović. Inicijativu umjetnika podržavaju Antifašistička liga RH, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Savez antifašističkih boraca i antifašista RH, Srpsko narodne vijeće i drugi.

Više detalja o Operaciji Weiß I. nalazi se u prilogu.

FOTO: Vojnoistorijskog instituta JNA [Military History Institute of the JNA] – Istorijski atlas oslobodilačkog rata naroda Jugoslavije [Historical Atlas of the Yugoslav Peoples Liberation War], 1952, Belgrade, Yugoslavia, Map 16.