hr | en

Prvi osnovni sud u Beogradu donio je presudu kojom je obavezao Republiku Srbiju da isplati naknadu štete za 24 najbliža srodnika četrnaestero žena i djece koje su u ožujku 1999. godine ispred njihovih kuća u Podujevu ubili pripadnici jedinice MUP-a Srbije „Škorpioniˮ u ukupnom iznosu od 25,9 miliona dinara. Fond za humanitarno pravo, koji zastupa porodice žrtava, smatra da je nakon devetogodišnjeg postupka sud donio ispravnu presudu, i da bi u drugostupanjskom postupku, zbog prirode slučaja, sud morao da iznose odšteta usporedi sa standardima Europskog suda za ljudska prava u sličnim slučajevima.

Priopćenje Fonda za humanitarno pravo u prilogu.