hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka i Građanski odbor za ljudska prava organiziraju konferenciju za tisak na kojoj će predstaviti izvještaj o praćenju suđenja za ratne zločine – godinu dana nakon priključenja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Konferencija će se održati u Kući ljudskih prava, Selska c. 112c, 10000 Zagreb, u ponedjeljak 30. lipnja 2014. u 11.00.