hr | en

U Dubrovniku je 27. i 28. listopada održan skup “Napad na Dubrovnik – 20 godina poslije” u organizaciji Documente – Centra za suočavanje s prošlošću i Centra za ljudska prava iz Zagreba a uz suradnju s Art radionicom Lazareti i uz podršku Mreže fondacija Otvoreno društvo.

Tijekom skupa je najavljeno organiziranje javne debate o napadu na Dubrovnik i u Crnoj Gori a na prijedlog Daliborke Uljarević iz podgoričkog Centra za građansko obrazovanje.

Organizatori su najavili skup “Napad na Vukovar – 20 godina poslije” koji će se održati 9. prosinca 2011. u Vukovaru.