hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, u suradnji s Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka i Pravdom iz Bjelovara organizira okrugli stol pod nazivom Praćenje reforme pravosuđa te pojavnost i procesuiranje zločina iz mržnje/govora mržnje

Okrugli stol će se održati u Novinarskom domu u Zagrebu, u ponedjeljak 14. prosinca 2015. od 10 do 13 sati. Navedenu teme smatramo važnima osobito zbog javne percepcije neovisnosti pravosuđa, vladavine prava, čestih izmjena zakona, uvođenja e-pravosuđa, nedovoljnog broja edukacija, zadnjih presuda vezanih uz spornu primjenu Zakona o kaznenom postupku, kao i činjenice da je 2014-15. godinu obilježila pojava veće prisutnosti govora mržnje sa obilježjima kaznenog djela ili prekršaja.

Na okruglom stolu će govoriti predstavnici/e pravosuđa (suci, državni odvjetnici) odvjetnici/e, novinari/ke i članovi akademske zajednice u nadi da bi se na navedene teme razvila konstruktivna rasprava iz koje bi se polučile korisne preporuke Ministarstvu pravosuđa RH.

Dnevni red je u nastavku.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću