hr | en

Na suđenju za zločin nad osječkim civilima koji se na Županijskom sudu u Zagrebu vodi protiv optuženog Branimira Glavaša i dr. tijekom svjedočenja Nikole Vasića dana 28. svibnja 2008. g. Vijeće je odlučilo isključiti javnost, jer je svjedok izrazio bojazan kako za vlastitu tako i za sigurnost članova uže obitelji koja živi u okolici Osijeka. 

Odluka Sudskog vijeća u skladu je s odredbom sadržanom u točki 4. članka 293. ZKP-a, koja predviđa mogućnost isključenja javnosti za vrijeme ispitivanja svjedoka ako je to potrebno radi zaštite njegovog obiteljskog života.

Predsjednik Vijeća sudac Željko Horvatović je sukladno odredbi članka 294. st. 3. ZKP-a sve osobe koje su prisustvovale glavnoj raspravi sa koje je bila isključena javnost, upozorio da su dužne kao tajnu čuvati sve ono što su na raspravi saznale i da je odavanje tajne kazneno djelo.

Međutim u Glasu Slavonije je 31. svibnja 2008. g. u članku pod nazivom «Optužnica za ratne zločine u Osijeku 1991. godine na sve klimavijim nogama zbog iskaza svjedoka tužiteljstva» s podnaslovom „Svjedoci iznevjerili tužiteljstvo“, parafraziran  dio iskaza spomenutog svjedoka. Na taj način ne samo što je prekršena odluka  Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu, već je iskazano nepoštivanje suda, jer se parafraziranjem iskaz čini dostupan javnosti, ignorira se odluka Vijeća, pokazuje se samovolja i nepoštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske, na kojima je temeljena odluka Vijeća o isključenju javnosti. Posredno se utječe na konkretnog svjedoka, kao i na svjedoke koji će svoj iskaz tek dati.

Dužnost čuvanja tajne o svemu što je saznao na glavnoj raspravi koja je bila zatvorena na javnost, odnosi se i na branitelja prvooptuženika odvjetnika Veljka Miljevića, no usprkos tome u članku objavljenom u Večernjem listu pod nazivom „Vasić osuđen za oružanu pobunu“, Miljević ocjenjuje vjerodostojnost svjedoka otkrivajući pri tome dio njegovog tajnog iskaza.

Također je začuđujuće da je sudac Horvatović odlučio pročitati spis Vojnog suda u Osijeku u kojem su izneseni podaci zbog kojih mediji prozivaju svjedoka Nikolu Vasića. Stoga smatramo da su se pritisci na svjedoka mogli izbjeći da je i tijekom čitanja spisa javnost bila isključena s glavne rasprave.

Ukoliko je Predsjednik Vijeća zaista htio zaštiti svjedoka i članove njegove uže obitelji, javnost je trebao isključiti prije izvršenja uvida u sporni spis tadašnjeg Vojnog suda.

Prosvjedujemo zbog objavljivanja povjerljivih podataka i upozoravamo da takav postupak može utjecati na sigurnost svjedoka kao i na sigurnost članova njegove obitelji, a istovremeno doprinosi nesigurnosti drugih svjedoka koji se pripremaju na svjedočenje.

Vesna Teršelič, Documenta

Zagreb, 6. lipnja 2008.