hr | en

– Predsjednik Republike Hrvatske
– Vlada Republike Hrvatske
– Hrvatski sabor
– mediji

U Zagrebu, 15. siječnja 2008.

Na današnji dan prije deset godina formalno je završio proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Vijeće sigurnosti zaključilo je svoju misiju u Podunavlju ocjenom da je to jedna od rijetko uspješnih operacija UN-a.

Istovremeno, završetak oružanoga sukoba mirnom reintegracijom, bez novih ljudskih žrtava, jedan je od najvećih političkih uspjeha Republike Hrvatske kao samostalne države. Mirna integracija ne bi bila moguća bez političke volje i suradnje s međunarodnom zajednicom, ali niti bez napora koje je u taj proces uložila lokalna zajednica i žitelji ovog područja te organizacije civilnoga društva iz regije.

Završetkom mirne reintegracije Podunavlja stvorili su se politički, sigurnosni i administrativni preduvjeti za dugoročni proces obnove povjerenja i izgradnje mira čiji su glavni nositelji građani i građanke Podunavlja, s različitim, teškim iskustvima rata, ali i sa hrabrošću koja je potrebna za stvaranje suradničke budućnosti.

Čestitamo svima koji su dali svoj doprinos izgradnji povjerenja i mira na spomenutom području!

Iznenađeni smo što političke instance Republike Hrvatske ne prepoznaju značaj spomenutog datuma i što se 15. siječnja ne obilježava formalnom sjednicom vladinih institucija ili svečanim akademijama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Prosvjedujemo što je pozornost vladinih institucija usmjerena isključivo na obilježavanje vojnih godišnjica, ali ne i na uspješnu izgradnju mira u zemlji. Očekujemo da Vlada RH, Hrvatski sabor i Predsjednik RH obilježe 10. obljetnicu mirne reintegracije Podunavlja i pokažu da prepoznaju i cijene nastojanja svih onih koji žive u tom ratom opustošenom području i doprinose građenju mira.

Stoga, pozivamo Vladu RH da dostojno obilježi 10. obljetnicu mirne reintegracije Podunavlja i da tom prilikom javnosti predstavi svoj program rada u Vijeću sigurnosti te u njega svakako uključi sljedeće aktivnosti i načela djelovanja:

* zagovaranje i promicanje koncepta ljudske sigurnosti, uključujući i upućivanje prijedloga Vijeću sigurnosti o osnutku međunarodne UN Agencije za ljudsku sigurnost sa sjedištem u RH,
* promicanje izgradnje mira i nenasilnog rješavanja sukoba te djelovanje na maksimalnoj prevenciji vojnih intervencija,
* usvajanje Nacionalnog programa izgradnje mira unutar RH i osnivanje razvojne Agencije za izgradnju mira koja će raditi na izgradnji mira u RH i pružanju razvojne pomoći nerazvijenim zemljama svijeta, 
* da se prilikom donošenja odluka odupire pritiscima bilo koje zemlje svijeta, koji bi rezultirali nerazmjernim povredama ljudskih prava bilo gdje u svijetu,
* u pripremama aktivnosti u Vijeću sigurnosti, otvorenost Vlade i predsjednika RH za konzultacije sa udrugama i organizacijama civilnog društva koje zagovaraju mir, nenasilje i ljudska prava. 

Predlažemo da se 15. siječnja, uz proslavu obljetnice međunarodnoga priznanja Republike Hrvatske slavi i kao Dan izgradnje mira i međunacionalnog povjerenja, kako bi se i simbolično žrtve svih stradanja u ratu ugradilo u temelje trajnog mira.

Inicijativu podupiru:

– Altruist, Split
– Centar za građanske inicijative, Poreč
– Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek
– Centar za mirovne studije, Zagreb
– Centar za žene žrtve rata, Zagreb
– Centar za ženske studije, Zagreb
– CESI, Zagreb
– Delfin, Pakrac
– Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Zagreb
– Mreža mladih Hrvatske, Zagreb
– Mreža za izgradnju mira, Zagreb
– Građanski odbor za ljudska prava, Zagreb
– UŽRH, Bolja budućnost, Zagreb
– Žena, Drniš
– Ženska akcija, Rijeka
– Ženska soba, Zagreb

za Documentu                                                                  
Vesna Teršelič, voditeljica       

za GOLJP
Zoran Pusić,  predsjednik