hr | en

Inicijativa SVI MI – Za Hrvatsku svih nas pozdravlja zaključak Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, donesen na jučerašnjoj sjednici Odbora, da prijedlog za raspisivanje nacionalnog referenduma o izmjeni članka 12. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uputi Vladi RH na provjeru valjanosti prikupljenih potpisa.

Međutim, inicijativa upozorava da je ovo tek prvi korak u cjelokupnoj proceduri koju zahtjevi za raspisivanje referenduma zakonski moraju proći te poziva suce i sutkinje Ustavnog suda da pomno prate odvijanje upravo otpočete parlamentarne procedure koja bi za ishod mogla imati pokretanje postupka utvrđivanja ustavnosti referendumskog pitanja.

Ovom prilikom Inicijativa ujedno osuđuje poziv na bojkot trgovina i obrta u vlasništvu građana srpske nacionalnosti u Vukovaru.

Više u priloženom priopćenju.