hr | en

Stalni međunarodni sud pravde odbacio je hrvatsku tužbu, odnosno srpsku protutužbu za genocid. Sudsko vijeće sačinjeno od sedamnaest sudaca utvrdilo je počinjenje brojnih zločina koji zbog izostanka namjere potpunog ili djelomičnog fizičkog uništenja nisu dosegli razinu genocida.

Obje su zemlje obraćanjem Međunarodnom sudu pravde ujedno donijele odluku da će poštivati donesenu presudu. Jako je važno da ograničena energija naših društava, javnosti i vlada ne ode u interpretacije koje odgovaraju “našoj” strani, već u razvijanje bilateralnih procesa.

Nužno je unaprjeđivati i razvijati instrumente i pristupe procesima obnove povjerenja koji čine temelj priznanje patnje svih žrtava rata i suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj, Srbiji i svim drugim post-Jugoslavenskim zemljama.

Prema javno objavljenim podacima Hrvatska je potrošila 28 milijuna kuna, a Srbija oko 6 milijuna koja su se mogla upotrijebiti za fond za civilne žrtve rata.

Sudac Tomka upozorio je na manjkave dokaze, nepotpisana svjedočenja ili svjedočenja potpisana od strane policije što govori o potrebi daljnjeg istraživanja svih ratnih zločina.

Mada Statut Suda predviđa dvije mogućnosti za ponovno otvaranje pravomoćno okončanog
postupka smatramo da bi ubuduće ograničena sredstva trebalo koristiti za intenziviranje
istraga, obeštećenje svih civilnih žrtava rata i izgradnju mira.

Institucije Hrvatske i Srbije trebaju uložiti veću energiju u traganje za nestalima, utvrđivanje
činjenica o svim stradalima, procesuiranje ratnih zločina i podršku civilnim žrtvama rata koja
je do sada bila nedostatna.

Vesna Teršelič

Zoran Pusić

U nastavku se nalazi sažetak tijeka rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u postupku po međusobnim tužbama za genocid Hrvatske i Srbije.