hr

Pozivamo vas na premijeru filma Renate Poljak o partizankama pod naslovom „Šume šume“  koji ko-produciraju Documenta i Kinematograf. Projekcija će se održati  u utorak 16.4.2024. u 19:30 u sklopu festivala ZagrebDox u dvorani Kina Kaptol, Nova Ves 17, u Zagrebu. Cijeli program festivala dostupan je na poveznici: https://zagrebdox.net/

U Hrvatskoj, u Narodnooslobodilačkoj borbi (NOB-u), s puškom u ruci, u partizanskim bolnicama, kulturno-prosvjetnom radu i obavještajnim aktivnostima sudjelovalo je 43.660 žena, život je položilo 4.579 žena.

U Jugoslaviji, u redovima NOB-a od 1941. – 1945. borilo se više od 100.000 žena. Poginulo je više od 25.000.

Broj žena odlikovanih Ordenom narodnog heroja predstavlja 6,87 % od ukupnog broja odlikovanih pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i Partizanskih odreda Jugoslavije (1323). Od 91 žena koje su proglašene narodnim heroinama, 73 su stradale u NOB-u.

Partizanke su se borile za život u slobodi za sve nas. Stvorile su temelj za postizanje ravnopravnosti i poštovanje prava žena.

Film donosi četiri priče, četiri neustrašive žene:

Nanica Paroški, rođena 1924. u Vojvodini. Od 1941. bila je u sastavu Prve proleterske brigade gdje djeluje kao bolničarka. 1943. poslije prelaska preko Neretve umire od pjegavog tifusa. Imala je 18 godina.

——-

Marija Pipek, rođena 1923. u Vrbanju na otoku Hvaru. S 19 godina odlazi u partizane. Do kraja rata dio je Desete hercegovačke brigade. Prošla je Neretvu, Sutjesku i mnoge druge teške borbe. Za vrijeme rata prebolila je pjegavi tifus. Preminula je u Zagrebu 2015. godine.

——-

Hilda Hećej (r. Tompak) rođena 1918. u Suhopolju, započela je studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te se zapošljava u Muzeju Slavonije. Bila je ilegalna suradnica NOB-a. Uspjela je pobjeći i pridružiti se partizanima. Od 1951. živi u Zagrebu.

 ——-

Zdenka Brčić (r. Kamenar) rođena je 1927. u Zagrebu. Pridružila se partizanima kao gimnazijalka 1943. U partizanima je završila kurs radiotelegrafije i bila radio telegrafista pri štabu Desetog korpusa. Danas živi u Zagrebu.

 

Dvije od četiri partizanke čije priče donosi film, Zdenka Brčić i Hilda Hećej, nazočit će premijeri.

 

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću