hr

Dana 6. prosinca 1991. godine vatra na Dubrovniku je otvorena već oko 5:50 ujutro s položaja Strinčjera na tvrđavu Imperial na Srđu. Na grad i okolicu pale su tisuće granata, a napad je vršen sa svih strana. Najviše je stradala upravo tvrđava Imperial, kao i naselja Nuncijata i Sustjepan. Mnogo građevina je zapaljeno, a dio ih je potpuno izgorio.

Nakon napada, ostali su aktivni brojni požari koje su građani pokušavali gasiti. Otegotna okolnost bila je činjenica da je puhala bura, koja je prijetila da će raširiti vatru po cijelom gradu, kao i to da nisu imali vode za gašenje. Gotovo cijela stara gradska jezgra bila je u plamenu.

Svaki građanin Dubrovnika koji je taj dan bio u njemu, 6. prosinca pamti kao jedan od najgorih dana u povijesti grada. Sjećaju se gdje su bili, što su radili, pamte svoje osjećaje i dojmove. Na taj dan stradalo je 19 branitelja i civila.

Uoči i tijekom opsade, brojno stanovništvo iz okolnih mjesta došlo je u sam grad za koji su mislili da će biti siguran te su tamo boravili za najtežih dana okupacije. No mnogo ljudi, posebno žena, djece i staraca, napustilo je grad i otišlo u izbjeglištvo.

Povodom 30. godišnjice napada na Dubrovnik, Documenta objavljuje preliminarne podatke istraživanja ljudskih gubitaka u Domovinskom ratu za područje Dubrovačko-neretvanske županije.

Pomozite nam da čuvamo sjećanje na ubijene i nestale, ispričajmo zajedno što se dogodilo, svatko zaslužuje zapis o stradanju i okolnostima smrti i dostojanstvenu sahranu. Zajedničko pamćenje pomaže u iscjeljenju ljudi i društva.

U slučaju potrebe za ispravcima, ili nadopunom podataka te izvora, javite nam se na broj 014572398 ili adresu Documente.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću

Fotografija: Pavo Urban

 


 

Projekt ,,Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” je podržan sa € 150.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova