hr

U kampanji o sudbinama svojih najbližih i u prilog priznavanja patnje i prava svih civilnih žrtava govore Katarina Bešlić, Iva Radić i Marica Šeatović. Nastavljaju svoju borbu za pravdu i traže prava koja su sve do sada uskraćivana.

Medijsku kampanju osmislili su i pripremili Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i Srpsko narodno vijeće (SNV), uz podršku Fonda za aktivno građanstvo. Autor video spotova i dokumentarnih filmova je redatelj Andrej Korovljev. U kreativnom timu sudjelovali su Eugen Jakovčić, Vesna Teršelič i Jurica Vitković.

Mada konačni prijedlog Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji je Vlada RH 18. lipnja 2021. uputila Hrvatskom saboru na žalost ne pokriva sve grupe civilnih žrtava, on predstavlja civilizacijski iskorak. Podržimo ga! Preuzmite spotove na poveznici: https://documenta.hr/pravda-za-zrtve/

Na predstavljanju u organizaciji Documente i Srpskog narodnog vijeća govorili su redatelj Andrej Korovljev, Vesna Teršelič, voditeljica Documente i Milorad Pupovac predsjednik Srpskog narodnog vijeća.

Vesna Teršelič je istakla: „Mada prijedlog zakona nije savršen, predstavlja civilizacijski iskorak jer će bar neke grupe civilnih žrtava moći ostvariti svoja prava. Na žalost, tu nisu uključene žrtve terorističkih akata čije su kuće izvan područja ratnih djelovanja minirane, dok oni sami nisu stradali. Otvoreno je i pitanje što s onima koji su bili u logorima HVO-a u BIH kao i otpis parničkih troškova za sve koji su od 2004. tužili Hrvatsku i gubili parnice. Zakon pruža i priliku za unaprjeđenje evidencije žrtava rata. Mada službeni podacima zdravstvenih ustanova navode 9.333 smrtno stradale osobe, Documenta je u svojim istraživanjima došla do 20.197 registriranih žrtava. Ovaj zakon je prilika da se prikupe podaci i objavi službeni broj ubijenih, kao i prilika da se poboljša evidencija ljudskih gubitaka. Nadam se da će Sabor i hrvatsko društvo podržati zakon.

Milorad Pupovac naglasio je: „Ovom kampanjom želimo unaprijediti prava civilnih žrtava. Žrtve moraju premostiti ratne strahote i jazove, dok neki drugi čine suprotno. Za mene su sve civilne žrtve rata braća i sestre, a borba za njihova prava je temelj dugogodišnje suradnje Documente i SNV-a.Dugi niz godina žrtve nisu imale isti status i nisu mogle ostvariti prava zbog prestrogih uvjeta, od članova porodica nestalih koji nisu proglašeni mrtvima ili djece koja nisu mogla biti žrtve, iako su im stradali roditelji. Žene kao Marica Šeatović nisu mogla biti žrtve rata jer je pravosuđe loše radilo, a mnogima je položaj otežan ukidanjem opskrbnine. Ukazao je na one čije su kuće uništene po gradovima i od kojih država očekuje da sami plate čišćenje ruševina za čije uništenje nisu dobili niti kunu odštete, pa bi im barem trebalo otpisati troškove.“

Autor video spotova Andrej Korovljev podsjetio je da se prošla kampanja Documente zasnivala na šutnji žrtava koje su šutjele u kameru onoliko sekundi koliko su godina čekale na obeštećenja patnji. „Sad smo se odlučili da žrtve imaju riječ i da govore u objektiv o svojim tragedijama. Snimili smo tri intervjua iz kojih su nastali spotovi.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i Srpsko narodno vijeće (SNV) traže usvajanje zakona. Podržite usvajanje zakona jer žrtve predugo čekaju!

 


 

Projekt ,,Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” je podržan sa € 150.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova