hr | en

Civilne žrtve rata, 21 godinu poslije rata i dalje su marginalizirana društvena skupina. Umjesto prava na moralnu i materijalnu satisfakciju, žrtve još uvijek nisu dobile javno priznanje svojih patnji, stoga je krajnje vrijeme da se takva situacija promjeni, a odgovorni u državnim institucijama iznađu ona zakonska rješenja koja će ponuditi sveobuhvatno obeštećenje, upozoreno je na konferenciji Civilne žrtve rata u
Hrvatskoj – Pravo na pravni lijek i reparaciju za žrtve teških kršenja ljudskih prava i povreda međunarodnog humanitarnog prava u organizaciji Documente – Centra za suočavanje s prošlošću.

Izvještaj sa konferencije u prilogu.