hr | en

Ako ste žrtva kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom, imate pravo na novčanu naknadu iz sredstava Državnog proračuna, shodno odredbama Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/07, 27/11).

Policija, državno odvjetništvo i sudovi dužni su vam dati informaciju o pravu na naknadu, dati potrebne obrasce za podnošenje zahtjeva te na vaše traženje dužni su vam dati opće upute i informacije o tome kako ispuniti zahtjev te koja je popratna dokumentacija potrebna.

Pravo na novčanu naknadu može ostvariti:

– žrtva kaznenog djela s elementima nasilja ako je državljanin Republike Hrvatske, odnosno državljanin države članice Europske unije ili na njenom teritoriju ima prebivalište
– žrtva koja je pretrpjela teške tjelesne ozljede ili joj je narušeno zdravlje kao posljedica kaznenog djela (ima pravo na naknadu troškova liječenja, pod uvjetom da nije obvezno zdravstveno osigurana i to do visine zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj, te naknadu izgubljene zarade do iznosa od 35.000 kn)
– osoba koja je bliski krvni srodnik preminule žrtve (ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000 kn)
– u slučaju smrti žrtve osoba koja je platila  pogrebne troškove ima pravo na naknadu u iznosu do najviše 5.000 kuna
– ako je kazneno djelo prijavljeno ili evidentirano u policiji ili državnom odvjetništvu u roku od šest mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela, neovisno da li je počinitelj poznat ili ne.

Zahtjev za novčanu naknadu podnosi se Ministarstvu pravosuđa na obrascu kojeg možete preuzeti sa stranica Ministarstva