hr | en

21. prosinca 2011. :: Predstavnici Documente prisustvovali su Konferenciji “Pravo kršenja ljudskih prava tokom 90-tih na materijalne reparacije u Srbiji” održanoj u Beogradu, u organizaciji Fonda za humanitarno pravo. Na Konferenciji je sudjelovalo oko 80 učesnika, predstavnika OCD, žrtava te državnih institucija. Govornici Konferencije su predstavili pravni okvir ostvarivanja prava civilnih žrtava rata u Srbiji, kroz upravni/administrativni postupak te probleme sudskog postupka. Problemi žrtava u Srbiji u ostvarivanju njihovih prava su slični problemima u Hrvatskoj, osim što je njihov upravni postupak još kritičniji i diskriminatorniji u vezi s ostvarivanjem prava civilnih žrtava u usporedbi sa onim u RH. Tako za ostvarivanje prava civilne žrtve rata civili moraju imati 50% oštećenja organizma dok vojna osoba 20 %. Mali broj žrtava je ostvario svoja prava (nešto manje od 2000 korisnika tih prava). Sudski postupak je blokiran institutom zastare, te ne priznavanjem prava za štetu nastalu van teritorija Srbije bez obzira što je šteta počinjena po djelatnicima vojske ili policije Srbije. Postoje pravno zastrašujuće i apsurdne sudske presude, gdje je unatoč osuđujuće presude u kaznenom postpku, sud u parničnom postupku radi naknade nematerijalne štete odbio tužbeni zahtjev radi zastare, uvažavajući jedino opći zastarni rok od 5 godina. 
Predstavljen je ukratko i pravni okvir Bosne i Hercegovine u svezi sa upravnim postupkom za ostvarivanje prava civilnih žrtava te prava nestalih (Srbija nema u svom zakonodavnom rješenju ostvarivanje prava obitelji nestalih, točnije isto je vezano uz sudsko rješenje proglašenja nestale osobe umrlom).