hr | en

U Godišnjem izvještaju za 2017., Ured pučke pravobraniteljice utvrdio je da u odnosu na 2016. nije ostvaren gotovo nikakav pomak u rješavanju problema civilnih žrtava rata
,  jer  ih  i  dalje  tek  manji  dio ima riješen status i pripadajuća prava.  Nema  službenih  podataka  o  broju  civilnih  žrtava  rata  u RH. Zakon o  zaštiti  vojnih  i  civilnih  invalida  rata  do  sada  je  mijenjan  14  puta,  no  nije  obuhvatio  sve kategorije ratnih stradalnika niti zadovoljio njihove potrebe i očekivanja, a izmjene i dopune uglavnom su  imale  za  posljedicu  smanjivanje njihovih  prava. Nedostatak financijskih sredstava ne smije biti razlog nedonošenja jedinstvenog zakona koji bi objedinio prava civilnih stradalnika rata, s obzirom da je od završetka Domovinskog rata prošlo više od 20 godina, a osobe koje su proživjele nasilje imaju pravo na pravdu, podršku i poštovanje društva. Pitanje sudbine nestalih i nasilno odvedenih osoba
u Domovinskom ratu i dalje je najsloženije otvoreno pitanje posljedica rata u Hrvatskoj. Prema službenim evidencijama 31. prosinca 2017,još se 1.526 osoba vode kao nestale tijekom Domovinskog rata, a uz to je aktualno i 419 zahtjeva za traženje posmrtnih ostataka poginulih, za koje nije poznato mjesto ukopa. Problem obeštećenja i obnove uništene imovine hrvatskih građana srpske
nacionalnosti na područjima koja su bila pod kontrolom hrvatske vlasti i na kojima nije bilo ratnih sukoba, nastao 1996. brisanjem članka 180. ZOO-a, još uvijek nije riješen.

Stog su upućene preporuke Ministarstvu  hrvatskih  branitelja,  da  izradi  prijedlog  Zakona  o  pravima  civilnih  žrtava  rata  te donese Pravilnik o evidenciji civilnih stradalnika iz Domovinskog rata; Ministarstvu  hrvatskih  branitelja, Ministarstvu pravosuđa i DORH-u,
da  intenziviraju  suradnju  s drugim državama i pravosudnim tijelima u rješavanju pitanja nestalih osoba; Ministarstvu pravosuđa, da izradi Prijedlog Zakona o  izmjenama  i dopunama  Zakona  o  obnovi, kojima bi se kroz primjeren i brz postupak nadoknadila šteta nastala uslijed terorističkih  akata  i javnih demonstracija.

IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2017.