hr

Poziv za predaju radova: transnacionalna povijest i sjećanje na zločine iz Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Sjevernom Jadranu

Ovim putem pozivamo zainteresirane kolegice i kolege na prijavu radova koji se bave transnacionalnom poviješću i sjećanjem na marginalizirana i zaboravljena mjesta u jugoistočnoj Europi gdje su se događali genocid i sustavna ubojstva tijekom Drugog svjetskog rata.

Iz projektnih razloga, geografski fokus radova je na područje nekadašnje Nezavisne Države Hrvatske, Dalmaciju, slovenski teritorij koji su anektirale Njemačka, Italija i Mađarska te talijanski, slovenski i hrvatski teritoriji na sjevernom Jadranu, koji su od 1941. bili pod talijanskom fašističkom kontrolom i koji su činili Operativnu zonu Jadranskog primorja, kada je nacistička Njemačka preuzela kontrolu od 10.9.1943. nadalje.

Kako se prijaviti

Natječaj je otvoren za doktorantice/doktorante s prebivalištem u državama članicama Europske unije bilo da su u ranoj fazi svog doktorskog studija ili su već viši znanstvenici. Visoko cijenimo multidisciplinarne pristupe kao i pristupe iz disciplina povijesti, antropologije, kulturalnih studija, društvenih znanosti i umjetnosti.

Rok za prijavu: 01.10.2022.

Za prijavu molimo pošaljite kratki životopis i sažetak predloženog znanstvenog rada (do 1000 riječi) na engleskom na:

Heike.Karge@geschichte.uni-regensburg.deThomas.porena@gmail.com

Odabrane autorice/autore radova (oko 15) bit će pozvani da predstave svoje istraživanje na međunarodnoj konferenciji koja će se održati u Regensburgu. Njemačka, 2023., i doprinijet će pubilkaciji na engleskom jeziku predviđena za objavljivanje sljedeće godine.

Više informacija potražite u priloženom PDF-u.