hr | en

Godišnjim programom rada Agencije za elektroničke medije za 2015. godinu planirana je provedba aktivnosti medijske pismenosti i to kao edukacija nakladnika o temama koje se mogu prijaviti na natječaje Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija sukladno članku 64. Zakona o elektroničkim medijima. 

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću je bila najbolji ponuditelj na natječaju Agencije za elektroničke medije za Pružanje tehničke usluge edukacije nakladnika na temu nacionalnih manjina u RH-a. 

Nakladnike  televizije i radija na lokalnoj i regionalnoj razini, čija sjedišta su na području Primorsko – goranske i Istarske županije pozivamo da se prijave za sudjelovanje na radionici koja će se održati 15. i 16. svibnja 2015. godine u Lovranu, hotel LOVRAN, Šetalište M. Tita 19/2, ( http://hotel-lovran.hr/ ).

Edukacija u Lovranu, a nakon što je prva održana u Splitu 10.-11. travnja, je jedna od pet dvodnevnih radionica koje će se pod vodstvom renomiranih stručnjaka i iskusnih medijskih praktičara održati još i u Zagrebu I (29.-30. svibnja), Osijeku (05.06. lipnja) te ona završna, za sve one koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati  na regionalnim radionicama, u Zagrebu II 19.-20. lipnja.

Radionice su primarno namijenjene novinarima i urednicima koji će na edukaciji steći dodatna znanja o oblikovanju medijskog sadržaja na temu nacionalnih manjina u RH-a s ciljem kvalitetnijih budućih prijava i realizacije emisija sufinanciranih sredstvima Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija.

Agencija za elektroničke medije

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću