hr | en

Godišnjim programom rada Agencije za elektroničke medije za 2015. godinu planirana je provedba aktivnosti medijske pismenosti i to kao edukacija nakladnika o temama koje se mogu prijaviti na natječaje Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija sukladno članku 64. Zakona o elektroničkim medijima.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću je bila najbolji ponuditelj na natječaju Agencije za elektroničke medije za Pružanje tehničke usluge edukacije nakladnika na temu nacionalnih manjina u RH-a.

Nakladnike  televizije i radija na lokalnoj i regionalnoj razini, čija sjedišta su na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, te Međimurske, Varaždinske, Krapinsko – zagorske, Karlovačke,  Sisačko – moslovačke, Koprivničko – križevačke i Bjelovarsko – bilogorske županije pozivamo da se prijave za sudjelovanje na radionici koja će se održati u četvrtak i petak, 28. i 29. svibnja 2015. u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva ulica 6, II kat, Dvorana D, 09.00 h.

Predstojeća radionica u Zagrebu, a nakon što su već održane u Splitu, 10.-11. travnja i u Lovranu, 15.-16. svibnja, predstavlja ciklus od pet dvodnevnih radionica koje će se pod vodstvom renomiranih stručnjaka i iskusnih medijskih praktičarki održati još i u Osijeku, 19.-20. lipnja te ona završna, za sve one koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati  na regionalnim radionicama u Zagrebu II, 10.-11. srpnja.

Radionice su primarno namijenjene novinarima i urednicima koji će na edukaciji steći dodatna znanja o oblikovanju medijskog sadržaja na temu nacionalnih manjina u RH-a s ciljem kvalitetnijih budućih prijava i realizacije emisija sufinanciranih sredstvima Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija.

Agencije za elektroničke medije