hr | en

Povodom HRT-ovog ukidanja “Montiranog procesa”, otvorenim pismom saborskim Odborima za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te za informiranje, informatizaciju i medije njihovu reakciju traže organizacije aktivne u Platformi 112, Hrvatsko novinarsko društvo, Građanski odbor za ljudska prava, Antifašistička liga i udruga Domino.

Poštovane i poštovani,

povodom napada na slobodu mišljenja i izražavanja, od saborskih zastupnika i nadležnih radnih tijela Hrvatskog sabora zahtijevamo da stanu u zaštitu ljudskog prava na slobodu mišljenja i izražavanja te osude i onemoguće cenzuru na javnom medijskom servisu. Ukidanje Montiranog procesa primjer je nedopustivog političkog pritiska na javni servis kojem se treba hitno oduprijeti.

Podsjećamo da su sloboda mišljenja i izražavanja zajamčene čl. 19. Opće deklaracije o ljudskim pravima, dok članak 38. Ustava Republike Hrvatske, osim što jamči slobodu mišljenja i izražavanja, izričito zabranjuje cenzuru.

Odluka o neemitiranju Montiranog procesa u nedjelju 20. ožujka 2016., kao i odluka o obustavi snimanja preostalih emisija Montiranog procesa predviđenih ugovorom, donesena je od strane „programskog kolegija“ – tijela koje nije predviđeno Zakonom o HRT-u ili pak Statutom HRT-a. Osim toga, programsko je vodstvo u obrazloženju odluke posegnulo za opasnom manipulacijom kojom političku satiru smješta u prostor raspirivanja vjerske, nacionalne i druge netrpeljivosti, dok istovremeno stvarno širenje netrpeljivosti od strane vodećih političkih figura pronosi i prenosi pod egidom slobode mišljenja i izražavanja, poput primjerice nekritičkog prijenosa izjava s Općeg sabora HSP AS.

Kako je odluku o neemitiranju emisije 20. ožujka te o obustavi snimanja preostalih emisija „programski kolegij“ donio bez da je itko na HRT-u uopće pogledao bilo „sporni“ prilog bilo koncept preostalih emisija, zaključujemo da se radi o cenzuri na javnom medijskom servisu, u režiji političkih moćnika i njihovih pulena postavljenih na v.d. pozicije tijekom posljednje čistke.

Stoga od saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina tražimo da u skladu sa svojim mandatom – provedbom međunarodnih akata koji uređuju zaštitu ljudskih prava, te ostvarivanju odredbi Ustava RH o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti – održi javno saslušanje v.d. ravnatelja HRT-a kako bi pred javnošću objasnio konkretnu argumentaciju koja stoji iza odluke „programskog kolegija“, kao i proceduru po kojoj je takva odluka donesena.

Od matičnog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije tražimo zaštitu slobode izražavanja i osudu cenzure koja se krije iza arbitrarne definicije „zloupotrebe teme satirične emisije za raspirivanje vjerske, nacionalne i druge netrpeljivosti“ na javnom medijskom servisu.

S poštovanjem,

Hrvatsko novinarsko društvo

Građanski odbor za ljudska prava

Antifašistička liga

Domino

i organizacije aktivne u Platformi 112:

 • B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran
 • Centar za mirovne studije
 • CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
 • Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
 • GONG
 • Kuća ljudskih prava Zagreb
 • Regionalni info-centar za mlade Rijeka – UMKI
 • Roditelji u akciji – RODA
 • Udruga mladih “Mladi u Europskoj uniji”
 • Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS
 • Udruga za samozastupanje
 • Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda HOMO Pula
 • Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta Protagora
 • Zagreb Pride
 • Zelena akcija

Ženska soba – Centar za seksualna prava