hr | en

PANSOLIDARNOST

POZIV NA USPOSTAVU PRIMIRJA U SVIJETU I PODRŠKU GLOBALNOJ SOLIDARNOSTI

Poštovani, 

pozivamo Vladu RH da kao predsjedavajuća Vijećem EU:

1. javno podrži poziv glavnog tajnika UN-a za trenutnu uspostavu primirja u cijelom svijetu te da 

2. prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije da potporu Fondu solidarnosti COVID-19 te podrži sve sadašnje i buduće zdravstvene, socio-ekonomske i političke mjere međunarodnih institucija i organizacija rukovođene načelima globalne solidarnosti.

Poštujući činjenicu da su u ovom trenutku napori Vlade RH usmjereni na upravljanje višestrukom krizom uzrokovanom pandemijom koronavirusa i potresom, u ovim danima nam je globalna solidarnost potrebnija no ikada. 

Stoga pozivamo Vladu RH da podrži inicijativu glavnog tajnika UN Antónia Guterresa za trenutni prekid vatre i uspostavu primirja u cijelom svijetu, kako bismo se fokusirali na „pravu borbu naših života“ – borbu protiv pandemije virusa COVID 19. 

U vremenu zajedničkih odgovora na globalnu prijetnju, ukazuje se povijesna prilika za trenutno okončanje ratova koja višestruko jača imunitet cijele svjetske zajednice i pridonosi uspostavljanju koraka prema obnovi povjerenja. Temeljeći se na iskustvima nedavnog rata, Vlada RH i svi građani/ke imaju odgovornost i priliku snažno podržati ovu inicijativu.

Ističemo riječi Antónia Guterresa upućene u pozivu: „Ne zaboravimo da je u zemljama poharanim ratom zdravstveni sustav u kolapsu. Izbjeglice i osobe raseljene zbog nasilnog konflikta dvostruko su ranjive.“ Globalno primirje omogućit će otvaranje koridora za dopremu dragocjene medicinske pomoći onima koji su najugroženiji. Poziv je podržao i Josep Borrell Fontelles, Visoki predstavnik Europske komisije za vanjsku i sigurnosnu politiku, dodavši da „samo skupa možemo savladati globalnu pandemiju koronavirusa. To je prava bitka s kojom se suočavamo.“ Inicijativu Antónia Guterresa podržao je i papa Franjo riječima da smo svi na istom brodu u ranjenoj planeti.

Pozivamo Vladu RH, koja trenutno predsjeda Vijećem Europske Unije da iskoristi svoj utjecaj i pozove Vlade zemalja EU da provedu u djelo preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Naglašavamo važnost pribavljanja zaštitne opreme, osobito za zdravstvene radnike/ce i pomagače/ice, te važnost intenziviranja testiranja u pojedinim zemljama. 

Za učinkovitu borbu protiv pandemije nužno nam je potrebna „pansolidarnost“. Globalno primirje stvorit će prostor solidarnosti za borbu protiv virusa i izgradnju mira koji nije samo odsustvo rata, već uključuje održivi razvoj, zdravlje i blagostanje, odgovornost i transparentnost, izgradnju povjerenja i pomirenje, uključivost i jednakost. Pandemija nas je već pomaknula od koncepta nacionalne sigurnosti ka onome ljudske sigurnosti, koji nužno mora uključiti poštivanje ljudskih prava i međunarodnog prava, zahtijeva inovativnost i građanski aktivizam, a temelji se na socijalnoj pravdi.

Potpisivanje poziva za ZA USPOSTAVU PRIMIRJA U SVIJETU I PODRŠKU GLOBALNOJ SOLIDARNOSTI nastavlja se na poveznici:

https://www.peticija24.com/za_uspostavu_primirja_u_svijetu_…

Poziv su do sada podržale 43 organizacije i 173 građana i građanke. 

Poziv potpisuju sljedeće organizacije:

ADRA Hrvatska
Antifašistička liga RH
Budistička zajednica Dharmaloka
Centar za mirovne studije
Centar za studije mira i konflikta Sveučilišta u Rijeci
Centar za žene žrtve rata – ROSA
CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske 
Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
Društvo za psihološku pomoć
Dugine obitelji
GONG
Građanska inicijativa Zagreb te zove
Građanski odbor za ljudska prava
Greenpeace u Hrvatskoj
Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir 
Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT)
Informativno pravni centar (IPC)
Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska
Kuća ljudskih prava Zagreb
Kultura umjetnosti
Miramida Centar
Mirovna grupa Oaza
Mreža mladih Hrvatske
Nansen dijalog centar
OCD “Delfin” Pakrac
ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
Projekt građanskih prava Sisak
Romsko nacionalno vijeće
U dobroj vjeri
Udruga “Eko-Zadar”
Udruga Goli otok “Ante Zemljar”
Udruga građana Siget
Udruga HOMO
Udruga mobbing
Udruga S.O.S. Virovitica
Udruga za nezavisnu medijsku kulturu
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Umjetnička organizacija “Apoteka”
Volonterski centar Osijek
Zagreb Pride
Zelena akcija
Ženska soba

Poziv su do sada potpisali sljedeće građanke i građani:

Ivan Adum

Ružica Ambruš Kiš

Miroslav Ambruš-Kiš

Žarko Andričević

Dijana Antunivić Lazić

Sanja Bachrach Krištofić

Mario Bachrach Krištofić

Natka Badurina

Aida Bagić

Naima Balić

Gorana Banda

Zvonimir Baričević

Zlatko Bast

Darko Bavoljak

Sandra Benčić

Branka Benčić

Nada Beroš

Jasna Bilušić

Barbara Blasin

Rada Borić

Nebojša Borojević

Goran Božičević

Želimir Brala

Jadranka Bukša

Nadežda Čačinovič

Lada Čale Feldman

Martina Čarija

Eleni Chalkiadaki 

Nina Čolović

Dinka Čorkalo Biruški

Daniela Cvitković

Tanja Dabo

Vladimir Dimić

Božica Ditrih

Vesna Dovniković

Borivoj Dovniković – Bordo

Rade Drača

Igor Drvendžija

Božidar Dugonjić

Zlata Đurđević

Mladena Faltin

Nikola Ferlin

Maja Fištrović

Mirjana Galo

Igor Galo

Goran Gazivoda

Nadia Geras

Noa Geras

Andrea Gerčar

Giga Gračan

Željko Grupković

Nela Gubić

Ksenija Guć

Branko Gumhalter

Živana Heđbeli

Gorana Hitrec

Mirela Holy

Ana Horvat

Biljana Hrvatin

Vesna Ivezić

Tomislav Jakić

Vesna Janković

Radmila Iva Janković

Ana Jerković

Ivo Josipović

Igor Jovanović

Agata Juniku 

Valerij Jurešić

Danica Juričić Spasović

Kruno Kardov

Biljana Kašić

Zlatomir Katavić

Vesna Kesić

Janusz Kica

Aleksandar Kojić

Božena Končić Badurina

Vesna Konigsknecht

Sanja Kosović

Leonida Kovač

Dejan Kršić

Nikolina Krtalić

Katarina Kruhonja

Siniša Labrović

Bogoljub Lacmanović

Ana Lapčević

Miro Lay

Ante Lešaja

Nenad Ljubić

Mira Lončar Dušek

Mladen Majetić

Ljubo Manojlović

Janja Maričić

Ružica Marijanović

Suzana Marjanić

Renato Matić

Boris T. Matić

Vili Matula

Boris Matulović

Mirjana Matvejević

Lana Mayer

Željko Međimorec

Stjepan Mesić

Karmen Mihalinec

Marina Milić Babić

Marina Milić Babić

Branko Miličić Čačuga

Saveta Miljanić

Milorad Milun

Dijana Mlađenović

Saša Moharić

Biserka Momčinović

Maja Munivrana Vajda

Spomenka Nikitović

Vanja Nikolić

Gordana Orsag Pasanec

Nedeljka Paravić

Robert Pauletta

Dan Pauletta

Boris Pavelić

Marina Pejnović

Amra Pende

Tin Petković

Goran Pichler

Drago Pilsel

Dora Polić Vitez

Jasenka Pregrad

Alma Prica

Snježana Prijić-Samaržija

Čedo Prodanović

Vesna Puhovski

Karmen Ratković

Urša Raukar

Ines Rezo

Zvjezdana Roller

Vesna Rožić

Božo Rudež

Izvor Rukavina 

Damir Šaban

David Salaj

Ivan Salečić

Hana Samaržija

Neven Šantić

DorisŠarić Kukuljica

Ana Šimić

Marjeta Šinko

Jadranka Sloković

Nenad Starc

Branka Starc 

Lazo Starčević

Goran Štrok

Zorislav Šubarić

Mira Šuvar

Vesna Svetličić

Vesna Teršelič

Biserka Tkalčec

Silvia Tomić

Biserka Tomljenović

Leila Topić

Nikica Torbica

Ognjen Tus 

Maja Uzelac

Martina Uzelac

Suzana Večerić

Jovan Vejnović

Veljko Vičević

Sandra Vitaljić

Magdalena Vodopija

Tomislav Vukoja

Ana Wagner Jakab

Nebojša Zelić

Vjera Zemljar

Svjetlana Zorić

Ozren Žunec