hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatske iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara organiziraju Konferenciju povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela koja će se održati 22. veljače 2018. godine u Novinarskom domu, Zagreb, Perkovčeva 2 s početkom u 11:00 sati.

Ovom konferencijom želimo ukazati na važnost razvoja kaznenopravnog sustava u Republici Hrvatskoj te promicanja prava žrtava kaznenih djela.

Osnovni cilj Konferencije je podsjetiti javnost na ostvarivanje cijelog niza temeljnih prava žrtava kaznenih djela (da se sa žrtvama postupa s poštovanjem te da policija, državni odvjetnici i suci budu prikladno osposobljeni za rad sa žrtvama; da se žrtvama pruže razumljive informacije o njihovim pravima i slučaju; da se žrtvama jamči potpora u svim državama članicama EU, da žrtve mogu sudjelovati u postupku ako to žele te da im se pruži pomoć za sudjelovanje na suđenju; da se ranjive žrtve, kao što su djeca, žrtve silovanja ili žrtve s invaliditetom, identificiraju i na odgovarajući način zaštite; da su žrtve tijekom policijskih istraga i sudskih postupaka zaštićene); kao i razvijanje povjerenja u pravosudni sustav.

Na Konferenciji će se uz obraćanje stručnjaka u radu sa žrtvama kaznenih/prekršajnih djela predstaviti i preliminarno istraživanje potreba žrtava kaznenih djela te priručnik namijenjen žrtvama kojim želimo na jednostavan način informirati o pravima kao i postupku za ostvarivanje tih prava.

Simultani prijevod konferencije na engleski jezik bit će osiguran, a sve one koji nisu u mogućnosti prisustvovati događaju obavještavamo da će ju moći pratiti uživo putem video streaminga na Facebook stranicama Documente.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću