hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, u suradnji sa Udrugom civilnih stradalnika Sisačko-moslavačke županije, organizira javnu raspravu pod nazivom Položaj civilnih žrtava rata – Pravo na obeštećenje koja će se održati u srijedu 04. srpnja s početkom u 18 sati u Sisku, Hotelu Panonija (I. Kukuljevića Sakcinskog 21).

Na ovoj raspravi želimo skrenuti pozornost na to da brojni članovi obitelji žrtava ratnih zločina nisu dobili ni moralnu niti materijalnu zadovoljštinu za svoje gubitke. Njihova patnja nije priznata, počinitelji zločina nisu kazneno odgovarali, a većina je izgubila parnice za naknadu štete protiv Republike Hrvatske te su dužni plaćati visoke troškove parničnog postupka. S tim u vezi Documenta je organizirala niz javnih i političkih rasprava poput ove u Sisku, o čemu više možete pronaći na ovim stranicama.

Molimo Vas da svojim sudjelovanjem doprinesete raspravi o položaju civilnih žrtava rata i pronalasku odgovarajućih rješenja za obeštećenje civilnih žrtava rata u Republici Hrvatskoj.