hr

Vrhovni sud je na sjednici održanoj 21.prosinca 2020. donio presudu kojom je odbio žalbe stranaka i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Zagrebu. Time je postala pravomoćna presuda kojom je opt. Josip Mršić proglašen krivim za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Osuđen je na kaznu zatvora 3 (tri) godine.

Optuženik je osuđen zbog ubojstva neidentificirane ženske osobe, u mjestu Čitluk, u Medačkom Džepu, tijekom trajanja akcije “Džep 93”.

Na žensku osobu strarije životne dobi pucao je zajedno s još jednom osobom (Velibor Šolaja pravomoćno je za isto kazneno djelo osuđen na 5 godina zatvora) i usmrtio je.

U obrazloženju odliuke Vrhovni sud Republike Hrvatske navodi da će kazna zatvora 3 godine ispuniti svrhu kažnjavanja. “Pravilno je prvostupanjski sud optuženiku kao olakotnu okolnost cijenio prijašnju neosuđivanost. Otac je jednog maloljetnog djeteta. U vrijeme počinjenja djela je imao samo 23 godine te je bio smanjeno ubrojiv. Kao otegotna okolnost je cijenjeno što je kao profesionalni vojnik počinio kazneno djelo, lišavajući života nenaoružanu žensku osobu starije životne dobi pred očima pripadnika svoje postrojbe kojima je trebao služiti kao primjer”, stoji u odluci.

Tako odmjerena kazna odgovara stupnju krivnje optuženika i pogibeljnosti kaznenog djela. Izrečena kazna sadrži dostatnu moralnu osudu za zlo koje je optuženik počinjenjem djela prouzročio i dostatnu društvenu osudu za počinjenje djela. Izricanje blaže ili strože kazne nije opravdano.

Suđenje je započelo 22. veljače 2016. Prvostupanjska osuđujuća presuda donesena je 06. ožujka 2017. Optuženik je pravomoćni epilog dočekao na slobodi, budući da mu je odmjerena zatvorska kazna ispod zakonskog minimuma od 5 godina.