hr | en

Raspored glavnih rasprava na županijskim sudovima i raspored sjednica
žalbenih vijeća VSRH u predmetima ratnih zločina u svibnju 2013. možete
pogledati u prilogu.