hr | en

Raspored glavnih rasprava na županijskim sudovima u predmetima ratnih zločina u studenom 2013. dostupan je u prilogu.