hr | en

S tugom vam javljamo da je nakon kratke teške bolesti jučer u Sarajevu preminuo naš prijatelj mirovni aktivist Goran Bubalo. Vodio je Mrežu za izgradnju mira u kojoj je u velikoj mjeri vlastitom snagom motiviranja okupio za naše prilike nevjerojatnih dvije stotine i jednu organizaciju i škole iz Bosne i Hercegovine. Neumorno je ohrabrivao na izgradnju povjerenja, pronalazeći uvijek nove načine podrške migrantima i izbjeglicama.

Posljednji put smo se u živo vidjeli u Vukovaru u siječnju ove godine kad smo govorili o Hrvatskom i post-jugoslavenskom iskustvu izgradnje mira kao doprinosu mirotvornoj politici EU gdje je između ostalog rekao: „Kad se siđe na teren kad se razgovara s ljudima sve se može promijeniti. Mi pokušavamo raditi s ljudima… Važne su razmjene mladih, posjete, studijske posjete… Važne su lokalne organizacije koje rade sjajan posao. Mladi su ključ budućnosti.“ 

Kad bi u red stali svi za koje je stvorio priliku za susret i upoznavanje drugih i samih sebe, ta bi se kolona protegla od sarajevske Vijećnice do dalekih predgrađa. Zahvalni smo za svaki put kad nas je dodirnuo nadom i vjerom da možemo prevladati uvijek nove valove govora mržnje i isključivosti.

U ime svih iz Documente – Centra za suočavanje s prošlošću

Vesna Teršelič