hr | en

Popis pružatelja psihosocijalnih usluga je nastao sa ciljem informiranja civilnih žrtava rata o dostupnosti organizacija i ustanova koje nude psihosocijalnu pomoć i rehabilitacijske tretmane na području Republike Hrvatske. On je produkt sastanaka i suradnje sa različitim organizacijama i institucijama koje u svojem djelovanju pružaju psihosocijalnu podršku. Spomenuti sastanci sa pružateljima su održani u Vukovaru, Sisku, Zadru i Dubrovniku dok je trening za određeni broj pružatelja bio održan u Osijeku. Popis čine organizacije civilnog društva i državne institucije na području svih županija. Popis sadrži nama dostupne podatke, nije potpun te je podložan promjenama i nadopunama.