hr

Nakon prve prezentacije podataka za područje Sisačko-moslavačke županije u prosincu 2017, pristupili smo reviziji podataka i objavljujemo novu verziju popisa osoba koje su imale prebivalište ili stradale na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno u općinama prema popisu stanovništva iz 1991. godine, a koje se poklapaju sa ovom županijom.

Ove rezultate ne smatramo konačnima, te ćemo i dalje raditi na unapređenju ovog popisa, kao što nastavljamo istraživanje i za druga područja Republike Hrvatske.

Ni dvadeset i pet godina nakon završetka rata u Hrvatskoj ne postoje javno objavljeni, dostupni, provjerljivi i cjeloviti podaci o žrtvama i stradalnicima. Smatramo da dostupnost takvih podataka može blagotvorno utjecati na raspravu o ratu, biti snažan podsjetnik na to da su prava žrtava i stradalnika te njihovih srodnika još uvijek zanemarena, a i biti od velike koristi u procesu uređivanja i ostvarivanja tih prava. Ti podaci podsjećaju i na nerazjašnjenu sudbinu velikog broja nestalih osoba. Na koncu, objava tih podataka već sama po sebi predstavlja svojevrsno odavanje počasti stradalima.

U tu svrhu Documenta već godinama ulaže napore da sastavi takav popis, na temelju podataka iz javno dostupnih izvora, kao i podataka koji su plod terenskih istraživanja nas i naših partnera.

Budući da kvaliteta podataka dostupnih za pojedine žrtve i stradalnike izrazito varira uslijed nedostatka ili nepouzdanosti izvora, potrebna nam je svaka pomoć da popis poboljšamo: bilo dodavanjem detalja, bilo ispravljanjem grešaka. Raspolažete li bilo kakvom informacijom, želite li nadopuniti podatke, molimo vas da nam se javite na jedan od naših kontakata. Vaš će identitet biti zaštićen.

Istraživanje ljudskih gubitaka dugogodišnji je program Documente usmjeren na dokumentiranje sudbine stradalih i nestalih, kojim se nastoji pružiti faktografska osnova za razumijevanje rata u Hrvatskoj. Istraživanje se sastoji od provođenja intervjua na terenu, sakupljanja, analize i usporedbe podataka iz izvora različite provenijencije – javno dostupnih popisa, monografija, sudskih optužnica, zapisnika te presuda, različitih uvjerenja te druge dokumentacije. Do sada smo identificirali preko 20.000 žrtava.

Documenta