hr | en

Platforma organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj,
okupljena povodom praćenja stanja ljudskih prava i vladavine prava u
kontekstu završetka pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom zahtijeva drugačiju Hrvatsku – Hrvatsku u kojoj vladavina prava uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.

Uoči parlamentarnih izbora, ovim putem strankama
i nezavisnim listama upućujemo poziv da se prije izlaska građana i
građanki na birališta javno očituju po svakome od navedenih 112 zahtjeva
koje smo na temelju našeg dugogodišnjeg djelovanja i iskustva izdvojili u pet prioritetnih, međusobno povezanih, područja

  • Stabilne, odgovorne i demokratične institucije vlasti i jednak pristup pravdi
  • Kvaliteta demokracije
  • Borba protiv korupcije i javni interes
  • Ravnopravnost i dostojanstvo svih ljudi
  • Nasljeđe rata, suočavanje s prošlošću i izgradnja mira

Najavljujemo da ćemo pažljivo
pratiti rad naredne vlasti tijekom cijelog njenog mandata i sustavno
obavještavati domaću i međunarodnu javnost o svim pozitivnim ili
negativnim pomacima
u ovim područjima, a nositelje vlasti pozivati na odgovornost u odnosu na preuzete obavezeiz međunarodnih ugovora, kao i na predizborna obećanja.

Platformu 112 – za Hrvatsku vladavine pravačine sljedeće organizacije:

B.a.B.e.,
Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Centar za LGBT
ravnopravnost, Centar za mirovne studije (CMS), Centar za mir,
nenasilje i ljudska prava Osijek, Documenta – Centar za suočavanje s
prošlošću, GONG, Kuća ljudskih prava, Pravo na grad, Srpski demokratski
forum, Transparency International Hrvatska, Udruga za društvenu
afirmaciju osoba sduševnim smetnjama – Sjaj, Udruga za nezavisnu
medijsku kulturu, Udruga za promicanje inkluzije, Udruga za promicanje
istih mogućnosti, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Put u
život – PUŽ”, Udruga za samozastupanje, Zbor istraživačkih novinara,
Zelena akcija.