hr | en

Izvještaj Platforme 112 o radu nove vlasti u prvih 112 dana bit će predstavljen u petak, 20. travnja 2012., u Hrvatskom saboru, dvorana Ivana Mažuranića s početkom u 10:00.

Skup će otvoriti veleposlanik Paul Vandoren, Šef Delegacije Europske unije u RH.
S ciljem što sadržajnije i kvalitetnije rasprave, predstavnici/e
organizacija civilnog društva – članica Platforme 112 predstavit će
pojedine dijelove izvještaja o radu nove vlasti u prvih 112 dana.

Na okruglom stolu predstavit ćemo i sa zainteresiranim zastupnicima/ama raspraviti ocjenu rada nove vlasti u odnosu na zahtjeve Platforme 112 koja
okuplja šezdesetak vodećih organizacija civilnog društva usmjerenih na
nepovratnost svih reformi proisteklih iz pregovora u Poglavlju 23, ali i
mnogo šire, u svrhu stvarne i trajne vladavine prava u Hrvatskoj. Posebni
naglasak u raspravi stavljamo na važnost jačanja uloge Hrvatskog sabora
u razvoju sudioničke demokracije i nadzoru nad reformama koje proističu
iz pregovora s EU, a u svjetlu najavljenih izmjena Poslovnika Hrvatskog
sabora.

Okrugli stol „Predstavljanje Izvještaja Platforme 112 o radu nove vlasti u prvih 112 dana“ jedna je od aktivnosti u sklopu projekta 1000 ZA-ŠTO o EU
financiranom od strane IPA INFO programa Europske unije, na kojem će
sudjelovati saborski/e zastupnici/e, predstavnici/e Vlade, civilnog
društva i međunarodne zajednice.