hr | en

U uzavreloj situaciji nakon objave snimke razgovora između Vladimira Fabera i Anna-Marie Getoš zaredale su prijetnje koordinatorici B.a.B.a. Sanji Sarnavki i njoj bliskim osobama čime je ugroženo njeno pravo na nesmetano djelovanje u promicanju i zaštiti ženskih prava, slobodno od pritiska i prijetnji. 

Gordana Getoš Magdić obratila se Sanji Sarnavki u siječnju 2007. dopisom iz osječkog zatvora u svezi „smještajnih uvjeta i nehumanog postupanja prema pritvorenicama i zatvorenicama“, a o čemu je progovorila, kako navodi, „u ime žena koja u zatvoru borave, budućnosti njihove djece i obitelji“. 

Koordinatorica Udruge Sanja Sarnavka dostavila je Pučkom pravobranitelju pritužbe gđe. Getoš Magdić. Pučki pravobranitelj, u pismu datiranom 9. veljače 2007., odgovara da je od strane te institucije zatraženo pismeno izvješće Središnjeg ureda za zatvorski sustav, Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa te da će organi državne uprave u roku od 30 dana izvijestiti Pučkog pravobranitelja o poduzetim mjerama, a on će o tome izvijestiti gđu Gordanu Getoš.  Nakon akcija koje je Sanja Sarnavka poduzela, a koje su se sastojale od kontaktiranja sa Pučkim pravobraniteljem te sa Središnjim uredom za zatvorski sustav, a sve u cilju zaštite prava Gordane Getoš Magdić, u pismu od 13. veljače gđa Getoš Magdić se zahvaljuje udruzi B.a.B.e. i Sanji Sarnavki na zalaganju „za čovjeku primjerene uvjete života u zatvorima“ te na prosljeđivanju prigovora relevantnim institucijama. 

Koordinatorica B.a.B.e. dodatno je dva puta posjetila Gordanu Getoš Magdić u zatvoru u Osijeku i sama se osvjedočila o nehumanim zatvorskim uvjetima. Bio je to samo jedan od 15-tak slučajeva kršenja ljudskih prava pritvorenica i zatvorenica kojima su se B.a.B.e i koordinatorica Sanja Sarnavka kontinuirano bavile tijekom 2007. godine.

Također je važno naznačiti da se, e-mailom od 22. listopada 2007. godine, koordinatorici B.a.B.a. obratila i sestra Gordane Getoš, Anna Maria Getoš, sa zamolbom da joj B.a.B.e. pomognu doći do medija kako bi upoznala javnost sa svojom analizom kršenja procedura u istražnom postupku u vezi zločina nad civilima u Osijeku. Tijekom naredna dva mjeseca Sarnavka je sestri Gordane Getoš Magdić pomogla da se sastane s aktivistima Documente, pravnicom HHO-a koja prati suđenje gđe Getoš Magdić te predsjednikom HHO-a prof. dr. Ivom Bancem.

Uz sve osobe koje su bile uključene u slučaj Gordane Getoš Magdić i sa kojima se kontaktiralo u svezi unaprjeđenja njezinog statusa i zaštite njezinih prava, Sanja Sarnavka je dobila poziv Vladimira Fabera kome je proslijedila broj telefona Anne Marie Getoš nakon njenog izričitog pristanka.

Pozivamo sve koji se ne slažu s akcijama B.a.B.a. da im upute otvorenu, argumentiranu kritiku, bez poziva na linč i zastrašivanja!