hr | en

Hrvatski sabor vidimo kao ključnu demokratsku instituciju koja može u
najvećoj mogućoj mjeri osigurati transparentnu i otvorenu komunikaciju 
između donositelja odluka i građanki/a ove zemlje, te adekvatnu
uključenost dionika u proces donošenja odluka. Jedan od mehanizama kojim
se postižu postavljeni ciljevi jest otvorenost saborskih odbora
za vanjske članove/ice koji/e dolaze iz organizacija civilnog društva,
akademske zajednice, medija i sl
. U dosadašnjem radu Hrvatski
sabor njegovao je jedinstvenu tradiciju otvorenosti saborskih odbora za
vanjske članove/ice koji/e su u pravilu podizali kvalitetu rasprava i
pomagali saborskim zastupnicima/ama u donošenju konačne političke
odluke. Uvjereni smo kako će se s ovom praksom nastaviti i u novom
mandatu Sabora.     

Upućujemo vam apel i izražavamo nadu
da će Hrvatski sabor u ovom mandatu napraviti dodatni iskorak i sve
saborske odbore otvoriti za vanjske suradnike/ice
, što do sada nije bila praksa (npr. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za obitelj, mladež i šport).