hr | en

Osnivačka skupštinu Antifašističke lige Republike Hrvatske održat će se u subotu, 21. ožujka 2015. u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici, Ćirilometodska 5, s početkom u 10 sati.

U prvom dijelu skupa javnosti će se obratiti inicijatori Antifašističke lige; Juraj Hrženjak, antifašistički borac i ugledni pravnik te Zoran Pusić, aktivist i predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava.

Na Skupštini očekujemo predstavnike institucija RH-a, Grada Zagreba, bivše predsjednike RH-a kao i neke od veleposlanika akreditiranih u Zagrebu.

Antifašistička liga zamišljena je kao asocijacija samostalnih organizacija civilnog društva i pojedinaca koji dijele zabrinutost razvojem događaja u Hrvatskoj gdje se javno poricanje nekih od temeljnih etičkih vrijednosti pristojnog demokratskog društva ponovo nameće kao legitimna politička opcija. Jednom riječju, vrijednosti u čijoj obrani je antifašizam nastao, od jednakosti u pravima za sve građane do slobode, posebno slobode od netrpeljivosti praćene nasiljem, možemo sačuvati samo našim javnim zalaganjem sada i ovdje.

Povelja Antifašističke lige RH /

Više od dva desetljeća svjedoci smo sustavnog poricanja, pa i demoniziranja antifašizma, njegovih tekovina i vrijednosti u Republici Hrvatskoj. Napori za njegovo reafirmiranje, koji su poduzimani u razdoblju od 2000. do 2010., unatoč uloženoj energiji, donijeli su ograničene učinke.

Djelovanja kojima se poriču tekovine i vrijednosti antifašizma suprotna su temeljima ujedinjenje Europe i ustavnim temeljima Republike Hrvatske. Unatoč tome takva se djelovanja kod nas toleriraju, a nerijetko javno zagovaraju i institucionalno podržavaju.

Antifašistički spomenici, spomen-obilježja i dokumenti vezani uz antifašizam najprije su sustavno uništavani, a potom prepušteni propadanju. U školskim udžbenicima i u nastavi povijesti vidljivo je kontinuirano i zabrinjavajuće odsustvo prezentacije sadržaja o historijskoj i o aktualnoj relevantnosti antifašizma za ujedinjenu Europu i samostalnu Hrvatsku. Na žalost, slična se konstatacija može reći i za javne medije i njihov odnos prema antifašizmu.

Antifašizam se na razini države danas svodi na prigodničarsko obilježavanje obljetnica nekih datuma i događaja koje se ne može prešutjeti, ni zaobići, mada je i to praćeno sve agresivnijim poricanjem i postepenim relativiziranjem njihove važnosti. Pri tome se zaboravlja da je antifašizam sustav vrijednosti nastao u obrani osnovnih ljudskih prava, sloboda i jednakosti, kao takav se prometnuo u programsku osnovu historijskih pokreta otpora nacifašizmu, te spasio Europu i njezine narode poput hrvatskoga.

Antifašizam se zasniva na toleranciji i otvorenosti prema drugima i drugačijima te je kao takav opreka nacifašizmu, izraslom na netoleranciji i mržnji, na veličanju nasilja i militarizma, na kultu vođe, kultu nacije i dubokom preziru prema modernim političkim idejama i njihovim demokratskim sistemima. Posebno je zabrinjavajuće što se pokušava gurnuti u zaborav, negirati ili relativizirati užasne zločine počinjene od strane nacifašističkih pokreta i državnih tvorevina, te ideologija koje su te zločine osmislile i legitimirale.

I dalje se nastoji osporiti notorna povijesna činjenica da su temelji današnje Republike Hrvatske položeni na III. zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske i u vrijeme II svjetskog rata, kada je većina građana i građanki Hrvatske iz redova svih njezinih naroda, uz cijenu golemih ljudskih žrtava i razaranja, aktivno sudjelovala u borbi protiv nacifašističke okupacije i domaćih kvislinga.

Nema dvojbe da su i danas mnogi građani i građanke Hrvatske opredijeljeni humanistički i demokratski, dakle: antifašistički. No, oni nisu na adekvatan način organizirani, a to ima za posljedicu da na društvenoj sceni Hrvatske ne postoji dovoljno snažna i aktivna antifašistička snaga koja nam je toliko potrebna. Stoga mi ovdje potpisani želimo stvoriti pretpostavke da se ta snaga razvije i pretvori u promotora antifašističkih vrijednosti, kritičara politika i ideologija koje ugrožavaju antifašističke vrijednosti. Pri tom smo svjesni da antifašizam danas valja prilagoditi novim društvenim uvjetima i proširiti ga novim akterima, novim idejama kako bi se djelotvorno mogao suprotstaviti akcijama i manifestacijama u kojima je nemoguće ne prepoznati prijeteće karakteristike fašizma.

Stvaranjem zajedničke platforme i dijalogom različitih aktera i njihovih svjetonazora, antifašizam se treba konstituirati kao društveno i politički relevantan subjekt, koji će – uz otpor neofašizmu – promicati i demokratske procese, dijalog, solidarnost i kritičko promišljanje realnosti. U svrhu takvoga pozicioniranja i definiranja antifašizma u suvremenoj Hrvatskoj, osnivamo Antifašističku ligu Republike Hrvatske koja će:

 • INTEGRIRATI ANTIFAŠIZAM U TEMELJE HRVATSKOGA DRUŠTVA • SUSTAVNO SE SUPROTSTAVLJATI SVIM MANIFESTACIJAMA NACIFAŠIZMA TE JAVNO ZAHTIJEVATI DA REPUBLIKA HRVATSKA DOSLJEDNO PRIMJENJUJE USTAVNE ODREDBE O PRAVNOJ, DEMOKRATSKOJ, SEKULARNOJ I SOCIJALNO OSJETLJIVOJ DRŽAVI UZ UVAŽAVANJE DOSTOJANSTVA RADNIKA/CA I LJUDSKOG RADA OPĆENITO

• ŠIRITI SVIJEST GRAĐANA I INSTITUCIJA DRŽAVE I LOKALNIH ZAJEDNICA, U OBRAZOVNIM USTANOVAMA I MEDIJIMA, DA VLAST PROIZLAZI IZ NARODA I DA MU PRIPADA, DA JE ZAGARANTIRANO PRAVO SVAKOG ČOVJEKA NA SLOBODAN I DOSTOJANSTVEN ŽIVOT I RAD, TE DA SU LJUDI RAVNOPRAVNI BEZ OBZIRA NA RASNE, VJERSKE, NACIONALNE, IDEOLOŠKE, SPOLNE, SEKSUALNE I DRUGE RAZLIKE;

• ZALAGATI SE ZA ZNANSTVENO I STRUČNO ISTRAŽIVANJE POVIJESNIH DOGAĐAJA, ZLOČINA RATA I PORAĆA UTEMELJENO NA ČINJENICAMA, A PROTIV NJIHOVA FALSIFICIRANJA I POVIJESNOG REVIZIONIZMA U SVIM NJEGOVIM OBLICIMA POSEBICE U JAVNIM NASTUPIMA I ŠKOLSKIM UDŽBENICIMA, OTVARAJUĆI VRATA DIJALOGU SVJETONAZORA U STVARANJU TOLERANTNIJEGA DRUŠTVA

• ZAHTIJEVATI OD TIJELA DRŽAVNE I LOKALNE VLASTI DA U SVOJOJ SVAKODNEVNOJ POLITICI PRAKTICIRAJU OSTVARIVANJE ANTIFAŠISTIČKIH VRIJEDNOSTI I ŠTITE TEKOVINE ANTIFAŠIZMA;

• ŠIRITI I JAČATI SURADNJU ANTIFAŠISTIČKE LIGE REPUBLIKE HRVATSKE SA SRODNIM ORGANIZACIJAMA U HRVATSKOJ, REGIJI I SVIJETU.

Organizacije potpisnice Povelje i osnivačice Antifašističke lige RH

SAVEZ ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA RH, GRAĐANSKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA, SRPSKO NARODNO VIJEĆE, DOCUMENTA – CENTAR ZA SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU, ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ŽIDOVSKA OPĆINA / ŠOA AKADEMIJA, ŽIDOVSKA VJERSKA ZAJEDNICA “BET ISRAEL”, VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA, KUĆA LJUDSKIH PRAVA ZAGREB, MREŽA ANTIFAŠISTKINJA  ZAGREB, SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM, CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE, SAVEZ DRUŠTAVA JOSIP BROZ TITO, SAVEZ RATNIH I VOJNIH INVALIDA RH 2. SVJETSKOG RATA

ANTIFAŠISTIČKA LIGA REPUBLIKE HRVATSKE